Contact Us

Get In Touch

Address

Drammensveien 1
Oslo, Oslo, 0150
Norway

Phone

+47 466 99000

Email Address

crm@broker.no

More Info

Broker.no is a business directory and listing CMS, inspired by Yellowpage, provides features like unlimited-level categories, custom fields, listing with multiple categories. It offers buyers the maximum extensibility to make any type of business or niche directory in Scandinavia - connected to Portugal. Broker.no er bedriftsportal som kan presentere din bedrift om du har nettside eller ikke. Dersom din bedrift blir lagt inn har du mulighet for direkte link til WebShop på Deals.no. Mer enn dette trengs ikke for å få en komplett løsning på nette - sjekk prisen! Se også "Contact us" og "FAQ" nederst, hvor det viktigste er listet opp.

Learn More

Frequently Asked Question

Å legge inn en bedrift er meget enkelt. Velg å registrere deg som bedriftseier med all informasjon som kreves i registreringsskjemaet. Når du så logger inn første gangen fyller du ut resten av bedriftsinformasjonen. Ikke alle felt trengs i første omgang. Mangler noe viktig får du beskjed om dette. Resten kan du logge inn for å fylle ut senere.

Portalen er tilrettelagt med start i Norge, men Sverige, Danmark og Island er også lagt inn med alle fylker og stedsnavn. Flere vil tilkomme etterhvert.

I det tidsrommet portalen bygges opp, er det gratis for alle. Minste gruppe vil for alltid være gratis, men kan endres innholdsmessig etter behov. Det taes også forbehold at andre eiere kan gjøre endring på dette. Prisene skal gjøre det mulig for alle å være med. I utviklingsfasen blir det mulig å donere ved hjelp av både PayPal og Vipps. Vi har ingen nasjonal eller lokal støtte. Utviklingen skjer etter råd fra Norge, men i hovedsak utlandet.

Hver enkelt bedriftseier er ansvarlig for sitt innhold. Dette gjelder også å legge inn og vedlikeholde innholdet, søkeord, bedriftsinformasjon o.l. Systemer er koblet sammen med mange andre portaler over hele verden, men hovedsak Europa. Server er plassert midt i Europa og er ikke "skytjeneste"

Ja, vit vet at det mangler mange kategorier og underkategorier. Vi ønsker ikke å legge inn en mengde kategorier som i perioder ikke er i bruk. Velg en kategori og flytt senere. Gi oss beskjed ved hjelp av "Contact us" skjemaet hvilke kategori du savner, så blir disse opprettet.

Oversettelser skjer i hovedsak automatisk - flere språk er lagt inn og flere kommer. Språk velges nede til venstre i hovedbildet. Her velger også hvilke land du ønsker markedsføringen. Blir bedriften lagt inn under Norge, markedsføres den i hovedsak på norsk i Norge. Bedriften din kan også legges inn under er annet land og markedsføres da i dette landet. (Tyskland vil komme)